Årsmelding for 2016

Årsmelding og regnskap for 2016 er lagt ut til gjennomsyn på allmenningskontoret i dag, fredag 10. mars. Denne tilsendes de bruksberettigede. Du finner den også her: Årsmelding 2016

Årsmøte for 2016 avholdes på Kilde Gjestgiveri fredag 31. mars, kl. 18.30.
(Annonsert i lokalavisene den 9.3.17).
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være innkommet senest 24. mars.

Styret i Løiten Almenning