FSC – revisjon

Revisjon av bærekraftig skogbruk:
Tirsdag 17. oktober var det FSC revisjon i Løiten Almenning. Vi hadde besøk av ekstern revisor som sjekket planer, gjennomføring og dokumentasjon på at Løiten Almenning driver et skogbruk som ivaretar både biologisk mangfold ,bærekraft og sosiale aspekter. Vel gjennomført revisjon.
FSC- merket finner du på hagemøbler, vinduer, grillkull, papir og trykksaker. Merkeordningen er internasjonal, og forutsetter ekstern revisjon.