Årets skogsdrift i Løiten Almenning

Årets skogsdrift med fokus på massevirkeandel i gran

Vi er på det nærmeste ferdig med årets avvirkning og passerer 48 000 m3 mot et årsbudsjett på 45 000 m3. Hovedårsaken til at vi havner høyere enn budsjettert avvirkning er en høy massevirkeandel i gran. En grunn til stor andel massevirke er prioritering av hogst av bestand med mye råteskader. Både tradisjonell rotråte og flere drifter med mye toppråte etter gamle snøbrekkskader – særlig etter mye toppbrekk i 1988. På grunn av råten har vi bevisst hogd en del bestand før de er hogstmodne og dette i seg selv fører til mer massevirke. For å få ned massevirkeandelen har vi tatt ut noen nye skurtømmersortiment som ikke har så strenge krav til kvalitet. Dette gjelder Blybergkubb som har lempeligere krav til grankvist og pallevirke som tåler inntil 7% råte.

Spesialvirke furu
Prisen på furu skurtømmersortiment har vært under press i år også. Det er viktig å få tatt ut de spesialsortimentene som er mulig. I årets avvirkning har vi tatt ut 640 m3 stolper som går til Scanpole på Ilseng. Videre har Løten Bygdesag tatt i mot 850 m3 med laftetømmer. Det er også tatt ut 1 000 m3 med skursortiment spesial som skal være rotstokker med minimum toppmodell 22 cm. Snittstokken vi har levert i år ligger på 28 cm i toppmål. Dette virket har blitt levert til Moelven Løten. Alle disse sortimentet gir en langt bedre pris en vanlig skurtømmer. Totalt i årets avvirkning har vi en snittpris nær budsjett.