Fiber til Budor

Løiten Almenning har inngått avtale med Eidsiva Bredbånd om framføring av fiberlinje til Budor. Framføringen skjer kommende vinter, og parallelt med dette vil det bli jobbet med å prosjektere distribusjon av fiber til hyttefeltene. Vi er helt i starten av prosjekteringen, og mer konkret informasjon vil komme når vi har kommet lengre i prosessen. Målet er helt klart å gi best mulig internettforbindelse til området.