Elgjakt i Løiten Almenning

Eksisterende kontrakter for elgjakt gikk ut 2017. Jaktlag som er interessert i elgjakt i Løiten Almenning må fylle ut og sende inn søknadskjema om elgjakt for perioden 2018 – 2022. Søknadsfristen er 2. mars.

Benytt følgende Søknadskjema elgjaktlag

Har du spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med på e-post: arne@loitenalmenning.no eller tlf. 625 47 440.

Alle elgjegere i Løiten Almenning skal ha gyldig jaktkort for elgjakt.
Alt oppgjør skjer etter varmvekter og jaktlagene er pliktig til å rapportere vekten inn til jaktoppsynet senest dagen etter felling. Jaktoppsynet avgjør behov for kontrollveging.

Prisene for 2018:
Jaktkort for elgjakt:  kr 2300,- pr. jeger
Jegere under 23 år jakter gratis.

Ordinær kvote:
Voksne dyr: kr 70,- pr. kg.
Kalv: kr 60,- pr. kg.

Tilleggsdyr:
Voksne dyr: kr 70,- pr. kg.
Kalv: kr. 60,- pr. kg.

Forskudd pr. dyr: kr 2 000,-

Dagskort selges etter 20.10: kr 250,- pr. dag.
Dagskort kun til jegere som skal jakte sammen med eksisterende lag.

Alle priser vil bli regulert etter konsumprisindeks hvert år under avtaleperioden.

Kalv under 45 kg koster kun kommunal fellingsavgift.
Ungdyr under 105 kg, nedklassifiseres til kalv på malen.
Voksne dyr under 150 kg, nedklassifiseres til ungdyr i malen.