Åpning av skiltsti i Mosjømarka

Offisiell åpning av skiltsti i Mosjømarka. F.v. Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog, Magne Vikøren, leder i styringsgruppa til Tenk Tre og Endre Jørgensen, allmenningsbestyrer i Løiten Almenning. Foto: Berit Sanness.

Tirsdag 26. mai ble det åpnet en ny skiltsti i Mosjømarka, i samarbeid med Tenk Tre og Det norske Skogselskap. Stien går i en runde på cirka 5 km, med utgangspunkt fra Flystripa eller Grefsumkrysset. Se kart her

– Timingen for en skiltsti er utrolig god, for vi har i disse koronatider sett at utrolig mange går tur i skogen. Nå kan turgåere i Mosjømarka finne informasjonskilt om noe av det man ser i skogen i Løiten Almenning sier allmenningsbestyrer, Endre Jørgensen. Han fortalte under åpningen om en aktiv forvaltning av allmenningens skog, som binder ca. 38 000 tonn CO2 i året. Dette tilsvarer det årlige utslippet til ca. 12 500 personbiler med forbrenningsmotor. Allmenningen avvirker 45 – 50 000 m3 i året.

Det er et stort behov for mer informasjon til allmennheten om sammenhengene i skogbruket. – Vi erfarer at turgåere stopper opp og lurer på hvorfor det står igjen høye stubber på hogstflater og hvorfor noen har hogd skogen de pleier å gå i. Tenk Tre har derfor utviklet en serie skilt som gir turgåere informasjon om noe av det de ser under skogsturen, sier lederen i styringsgruppen til Tenk Tre, Magne Vikøren, som til daglig er kommunikasjonsdirektør i Moelven.

Det var Magne Vikøren som klippet snora, da den nye skiltstien ble offisielt åpnet i Mosjømarka. Skiltene som er utviklet i samarbeid med Det norske Skogselskap, er lagt opp til å fortelle turgåere om skogbruk på en enkel og illustrativ måte.

Tenk Tre er et initiativ fra en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring, som sammen ønsker å vise hvordan skog og tre kan bidra i det grønne skiftet. Det er viktig å skape en bevissthet hos forbrukerne om at trematerialene kommer fra fornybart råstoff og er et godt miljøvalg.

Skiltsti i Mosjømarka. Når snøen blir borte, vil det også bli satt opp en tilsvarende skiltserie i Budorområdet. Foto: Hilde Nyborg Fischer

Adm. dir. i Glommen Mjøsen Skog og medlem av Tenk Tres styringsgruppe, Gudmund Nordtun, var også tilstede under åpningen. Han takket Løiten Almenning for å stilt skogen til rådighet for å teste den nye skiltserien. – Løiten Almenning er forbilledlige i bevisstheten om hvordan aktivt skogbruk skal balanseres, der også hensynet til friluftsliv ivaretas. Tenk Tre vil nå høste erfaringer fra denne testperioden, før skilting i skogen kan videreutvikles i større skala framover.

Har du lyst til å lese mer om Tenk Tre, se her

 

Skogsjef Håvard Dufseth, har hatt ansvaret for oppsetting av skiltene sammen med kollegaer i Løiten Almenning, på tur innover skiltstien i Mosjømarka. Foto: Berit Sanness.
Et eksempel på skilt langs stien i Mosjømarka. Foto: Hilde Nyborg Fischer
Skogsjef og allmenningsbestyrer langs stien innover Mosjømarka. Foto: Hilde Nyborg Fischer