Rådyrjakt 2021

Utleie av rådyrjakt er delt opp i to perioder. Bukkejakt fra den 10. august t.o.m. 24. september og ordinær jakt fra 2. oktober t.o.m. 23. desember. Bukkejakt leies ut til enkeltjegere, mens den ordinære jakta leies ut til jaktlag. Bukkejakta blir leid ut på 1 års kontrakter og ordinær jakt på 2 års kontrakter, med ny kontraktsperiode f.o.m. 2021.

Bukkejakt
1 stk. voksen råbukk pr. søknad. Det blir utdelt to retter på hvert jaktfelt.

Priser:
Jaktfelt 1, 4 og 5: kr 1 300,-
Jaktfelt 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16: kr 1 500,-
Jaktfelt 19: kr 1 000,-
Alle priser inkl. mva. For å søke/kjøpe – trykk på linken her: SØK HER!

Skyteprøve og bevis for godkjente treningsskudd skal bæres med ved jakt og fremvises ved forespørsel.

Søknadsfrist er 30. april.

De jegere som ikke selv har godkjent ettersøkshund må før jakten starter ha inngått avtale med godkjent ettersøksekvipasje. LJFF har egen ettersøksring. Opplysninger om denne får du enten på LJFF sin nettside eller ved å kontakte Løiten Almenning.

Det oppfordres til å felle rev under bukkejakta.

 

Ordinær rådyrjakt
Hvert fellingsløyve gir rett til felling av 2 dyr.

Priser:
Jaktfelt 1, 4 og 5: kr 1 500,-
Jaktfelt 7, 9, 11 og 17: kr 2 000,-
Jaktfelt 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 og 16: kr 2 500,-
Alle priser er inkl. mva. For å søke/kjøpe – trykk på linken her: SØK HER!

Lagene skal bestå av 4 til 6 jegere. Skyteprøve og bevis for godkjente treningsskudd skal bæres med ved jakt og fremvises ved forespørsel.

De lagene som ikke selv har godkjent ettersøkshund må før jakten starter ha inngått avtale med godkjent ettersøksekvipasje. LJFF har egen ettersøksring. Opplysninger om denne får du enten på LJFF sin nettside eller ved å kontakte Løiten Almenning.

Søknadsfrist er 30. april.

Det kan søkes om tilleggsdyr når fellingskvote er felt. Pris på tilleggsdyr er kr 500,-