Gapahuk på Klekkefjellet og Savalsæterhøgda

Gladnyhet til alle som er glade i å gå på tur! Dugnadsgjengen i HHT Løten krets er allerede i gang med å frakte materialer inn til Klekkefjellet og i løpet av sommeren blir det nye gapahuker på både Klekkefjellet og Savalsæterhøgda.

Det var en gledens dag for Løiten Almenning og HHT da Statsforvalteren ga dispensasjon til å bygge en gapahuk i naturreservatet på Klekkefjellet. Nå er arbeidet i gang med å frakte materialene til Løtenhuken fra Løten Bygdesag inn til toppen av Klekkefjellet. Klekkefjellet har vært et etterlengtet punkt å ha en gapahuk på, da det er et sted som brukes veldig mye både sommer og vinter.

Naturreservat
Klekkefjellet naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon av 9. juli 1993. Hensikten var å bevare et forholdsvis lite menneskepåvirket barskogområde som viser et godt tverrsnitt av skogsamfunn og myrtyper. Når HHT nå har fått dispensasjon til å tilrettelegge bedre for friluftsliv på den populære fjelltoppen skal dette skje uten å forvolde naturen skade. I statsforvalteren sin dispensasjon heter det følgende:

“Plasseringen av gapahuken på toppen av Klekkefjellet virker fornuftig med tanke på at dette er et
turmål i seg selv, at ingen sjeldne eller sårbare naturverdier vil bli berørt og at løypene dit er godt
tilrettelagt fra før. Etter vår vurdering vil tiltaket ikke være i strid med verneformålet og vil heller ikke
kunne påvirke verneverdiene nevneverdig”

Nå venter dugnadsgjengen bare på at snøen skal smelte, slik at de kan begynne arbeidet med å sette opp gapahuken. Det er HHT som betaler for materialene, mens det er HHT Løten krets som står for dugnadsarbeidet.

DUGNADEN HAR BEGYNT: Her ser vi Jan Johnsrud, Stein Erik Løvlien, Tom Rune Larsen og Sverre Engen, som kjørte opp materialer til Klekkefjellet. FOTO: MittLØTEN, Emilie Westli Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter tillatelse fra Løten kommune har materialene blitt kjørt inn på skuter på vinterføre, som var et krav fra Statsforvalteren. Et annet krav var at det ikke skal felles trær. Det er heller ikke nødvendig, da Klekkefjellet har fine åpne områder som kan benyttes. Det blir ikke bålplass ved gapahuken.

En gapahuk til
Når HHT Løten krets først setter i gang bygger de like så greit to gapahuker. Den andre skal stå på Savalsæterhøgda, på det som blir kalt Steinars plass, etter Steinar Østlie. Han var ildsjel i HHT Løten krets helt til han døde i 2020. De har allerede plassert et rastebord på plassen nord for Savalsætra og til sommeren blir det en gapahuk også der. Gapahuken på Savalsætra er et samarbeidsprosjekt mellom HHT Løten krets og Løiten Almenning.

Foto og tekst: MittLØTEN, Emilie Westli Andersen.

LØFTER PÅ PLASS: Jan Johnsrud og Sverre Engen legger materialene på en presenning. FOTO: MittLØTEN, Emilie Westli Andersen