Årsmøte i Løiten Almenning

Årsmøte for året 2020 holdes via Teams fredag 19. mars fra kl. 19.00. Påmelding til årsmøte innen onsdag 17. mars på e-post: firmapost@loitenalmenning.no, så får du tilsendt lenke til møtet.

Årsmelding og regnskap for 2020 i pdf er lagt ut her
Årsmelding og regnskap for 2020 i bla – bar versjon finner du her

Årsmeldingen tilsendes de bruksberettigede pr. post i uke 9.

Saker som ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet senest 12. mars.

Dagsorden for årsmøtet:

 1. Åpning av årsmøtet v/styreleder kl. 19.00
 2. Valg av møteleder 19.05
 3. Valg av to for undertegning av protokollen
 4. Årsmelding og regnskap for 2020
 5. Revisjonsberetning for 2020
 6. Revisjonsutvalgets protokoll
 7. Styrets planer for kommende års virksomhet
 8. Fastsette godtgjørelser
 9. Oppnevne revisor og godkjenne honorar
 10. Innkomne saker fra bruksberettigede
 11. Saker framlagt av allmenningsstyret

Velkommen til årsmøte!

Avvirkning i Mosjømarka, foto: Håvard Dufseth
Budorområdet. Foto: Frederik Garshol