Første halvår i skogen 2022

Det går mot fellesferie og stengte sagbruk, og i allmenninga kjører vi i disse dager det siste sagtømmeret inn til måling før feriestopp i juli.

Vinteren i år var av den tørre sorten, med lange perioder med finvær og lite nedbør. Dette medførte at de planlagte driftene kunne gå etter planen, uten store utfordringer med utkjøring og inntransport av tømmer. Våren kom for fullt rett etter påske, men lave temperaturer gjorde at det tok sin tid før det tørket opp på vegnettet vårt.

Markedssituasjonen for særlig sagtømmer har vært svært positiv gjennom hele fjoråret, noe som har vedvart utover i inneværende år. Vi i LA har fått hogge sagtømmervolumet vårt som budsjettert i første halvår. Det har i løpet av første halvår blitt sluttavvirket i området rundt Sjølisjøen, Arsenalet og Ebrustrekka. Tynningslaget vårt har i vinter tynnet en større drift i Narsæterberget, samt ved Arnestadkoia og i Skallberget i løpet av våren.

Avvirket volum i første halvår vil havne på om lag 28 000 m3. Av dette er det en liten overvekt av massevirke, med bakgrunn i den økte tynningskapasiteten vi har hatt tilgjengelig. Inntektsmessig på tømmer ligger vi noe foran på budsjett, ettersom de høye sagtømmerprisene vedvarer i hvert fall ut første halvår. Utsiktene for andre halvår er mer usikre, ettersom den tragiske krigen i Ukraina påvirker tømmermarkedet her til lands i høyeste grad. Ettersom eksporten av tømmer fra Russland har stoppet, ser en nå en økt etterspørsel etter både massevirke og sagtømmer fra Norge ut i Europa. Synkende massevirkelagre i Skandinavia spås derfor å gi en etterlengtet oppgang i prisene på massevirke i andre halvår. For sagbrukene som leverer svært gode resultater for tida, ligger det stor usikkerhet i hvordan bygg- og anleggsbransjen responderer på de økte kostnadene i hele verdikjeden, samt rentenivået i tiden framover.

Når det gjelder skogkulturarbeidet ligger vi godt an så langt i år. Våre egne ansatte kom i gang med ungskogpleie rett etter påske, og fra første uka i mai startet vi med suppleringsplanting og planting. En del av plantingen er utført med innleid arbeidskraft fra Glommen Mjøsen Skog. Vi avsluttet plantingen i starten av juni, og det er i løpet av vårsesongen satt ut rett i underkant av 100 000 planter. Forsommeren med en del fint regnvær, og fravær av sterk varme har vært kjærkomment for alt som skal vokse.

Første halvdel av juni har skogsarbeiderne våre fått bistand av i alt 3 innleide skoleungdommer fra Løten. Dette er spreke ungdommer med ståpåvilje og godt humør, som er vi stolte av å ha med oss på laget. I tillegg er vi med på prosjektet «JOBU- sommerjobb for ungdom». Fire lokale ungdommer uten erfaring fra skogsarbeid har etter å ha blitt valgt ut fått jobb hos oss i skogen denne sommeren. Etter kurs i bruk av ryddesag på Sønsterud skogskole siste uka i juni, vil de bli med våre egne arbeidere resten av sommeren. Med sju lokale ungdommer, i tillegg til våre egne arbeidere, planlegger vi å bruke sommeren til å utføre ungskogpleie ved Vollmo, samt langs Budorvegen i området Brattbakken.

I Løiten Almenning er vi godt fornøyde med første halvår i skogen i 2022.

Foto: Håvard Dufseth
Foto: Håvard Dufseth
Foto: Håvard Dufseth