Årsmøte i Løiten Almenning

Årsmøte for året 2022 i Løiten Almenning, holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 24. mars kl. 19.00.

Årsmelding og regnskap for 2022 finner du i pdf – fil her
Årsmelding og regnskap for 2022 i bla – bar versjon finner du her
Årsmeldingen tilsendes også de bruksberettigede i uke 10.

Saker fra de bruksberettigede som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet senest en uke før årsmøtet, den 17. mars.

Dagsorden for årsmøtet:

 1. Åpning av årsmøtet v/styreleder kl. 19.00
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av to for undertegning av protokollen
 4. Årsmelding og regnskap for 2022
 5. Revisjonsberetning for 2022
 6. Revisjonsutvalgets protokoll
 7. Styrets planer for kommende års virksomhet
 8. Fastsette godtgjørelser
 9. Oppnevne revisor og godkjenne honorar
 10. Innkomne saker fra bruksberettigede
 11. Saker framlagt av allmenningsstyret

Hjertelig velkommen til årsmøte!

Foto: Evine Westli Andersen.