Årsmelding og regnskap for 2022

Årsmelding og regnskap for 2022 finner du i pdf – fil her
Årsmelding og regnskap for 2022 i bla – bar versjon finner du her

Årsmeldingen tilsendes de bruksberettigede pr. post i uke 10.

Årsmeldingen er også utlagt på allmenningskontoret.

Årsmøte for året 2022 holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 24. mars. Les mer her
Saker fra de bruksberettigede som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet senest en uke før årsmøtet, den 17. mars.

Hjertelig velkommen til årsmøte!

Foto: Andreas Kokkvoll