Ledig terreng for elgjakt

Ledig terreng for elgjakt i Løiten Almenning perioden 2023-2027

Det er et ledig elgjaktterreng for jaktperioden. Det gjelder Sjølisjøfeltet med et bruttoareal på 10 500 dekar. Se kart over terrenget her
Terrenget egner seg best for jakt med bandhund.

Vilkår for jakt
Jaktlaget må bestå av minst 7 jegere hvorav minst 3 må være innenbygdsboende. Jaktleder og nestleder skal være innenbygdsboende.

Prismodell for jakt inneholder jaktkort for medlemmene i jaktlaget og kilopris for felte dyr.

Jaktavtale inngås for en 5-årsperiode. Det vil bli utdelt årlige kvoter etter bestemmelser i bestandsplan som utarbeides av Elgregion Mjøsa – Glomma som Løiten Almenning er medlem i. (Ny bestandsplan våren 2023).

Hvordan søke?
I skriftlig søknad oppgis:
Navn på jaktlagets leder og jaktlagets faste medlemmer med bostedsadresser og jegernr.

Søknad sendes på e-post til firmapost@loitenalmenning.no innen 23. april 2023.