Informasjon om beiteslipp

Informasjon om beiteslipp i Løten:

De beiteberettigede kan slippe beitedyr i allmenningen når beitet vurderes som tilstrekkelig. Beiteberettigede må følge beitelagets regler for beiteslipp. Overtredelse vil medføre sanksjoner. Antall dyr som slippes meldes til beitelaget. NB: Dette gjelder også storfe. Storfe som slippes på inngjerdede områder i allmenningen skal også registreres i Løten og Vang Beitelag. Gjerder og grinder må settes i stand.

Rovviltobservasjoner eller skadede dyr meldes på til vakttelefonnr: 481 34 470.

Løiten Almenning
Løten og Vang Beitelag

Foto: Andreas Kokkvoll og Visit Budor.