Informasjonsmøte for bruksberettigede

Hjertelig velkommen til informasjonsmøte for bruksberettigede i Løiten Almenning onsdag 18.oktober kl. 19.00 på Kilde Gjestgiveri.

Hovedtema blir bruksrett – regler og behandlingsmåter. I tillegg vil det bli orientert om status og nyheter innenfor de viktigste deler av drifta.

Kveldens agenda: 
– Bruksrett – prinsipper og forvaltning v/ Tore Sætren
– Bruksrett i Romedal Almenning v/Lars Maagaard
– Bruksrettportal v/Endre Jørgensen
– Status i allmenningen v/Endre Jørgensen

Det serveres kaffe og kringle.

Velkommen skal dere være!