Sjølhogst av juletre i Løiten Almenning

I Løten er det lange tradisjoner for sjølhogst av juletre. Kjøp av «juletrelapp» og hogging av juletre i Løiten Almenning er for mange en viktig del av juleforberedelsene. En juletrelapp for sjølhogst av juletre, kan kjøpes på allmenningskontoret eller via Løiten Almennings Vippsnr: #134887 En juletrelapp koster kr 100,-

I år, som i fjor, har Løiten Almenning besluttet at inntektene fra årets juletresalg skal gå til Løten Røde Kors sin Juleaksjon. Den består av tre aktiviteter:

Julegavetreet på CC (Ønsketreet) – små hjerter som gleder stort! Mange forbinder julehøytiden med glede, fellesskap, gode middager og ønsker som oppfylles, men slik er det ikke for alle. Heldigvis finnes det små hjerter som gleder stort. Ønsketreet står på CC Stadion i Hamar, det er vakkert å se på, men gir også rom for refleksjoner. Familier i en vanskelig situasjon melder inn julegaveønsker for barn i alderen 0-18 år, ønsket leveres til Røde Kors via hjelpeapparatet (NAV, helsestasjonen o.l.). I fjor bidro Ønsketreet til at over 120 ønsker fra barn i Løten ble oppfylt.

Julekurvaksjonen: I fjor var det ca. 80 familier som fikk en fylt fruktkurv med en gavesjekk til en av matbutikkene i Løten.

Åpen julefeiring på Klokkergarden i Løten. 

Kjør forsiktig på skogsvegene, og vær snill å ikke hogge juletre på plantefeltene. Kontroller vil bli foretatt.

Kart over Løiten Almenning finner du her. Arealet som er merket grønt i dette kartet er Løiten Almenning.

Vi ønsker dere en riktig god juletrefangst og en koselig førjulstid!