Informasjonsmøte om endringer i regelverket

Endringer i regelverket for bruksrettytelser fra nyttår – invitasjon til informasjonsmøte

Styret i Løiten Almenning har vedtatt endringer i regelverket for bruksrettytelser som vil gjelde fra nyttår. På bakgrunn av dette inviteres bruksberettigede til informasjonsmøte på Kilde Gjestgiveri onsdag 10. januar kl. 18.30.

Formålet med det nye regelverket er økt fokus på aktivt jordbruk, klargjøring av allmenningslovens krav til bruksrett i forhold til jordbruksmessig behov, samt forenkling. Mer om dette på møtet. Det vil bli servert kaffe og kringle.

Vel møtt!