Manntall i Løiten Almenning

Årsmøte m/valg i Løiten Almenning avholdes på Kilde Gjestgiveri, fredag 5. april.

Valgmanntallet for Løiten Almenning legges ut på allmenningskontoret fra mandag 29. januar.

Eventuelle klager på manntallet må framsettes styret i allmenningen senest 3 uker etter utleggelsen, dvs. 19. februar. Vi minner om den plikt de bruksberettigede har for å melde skriftlig til allmenningsstyret om endringer som har betydning for bruksrettregisteret. Personer som ikke er oppført i valgmanntallet kan ikke stemme ved valget.

Det kan avgis to stemmer for hver bruksberettigete eiendom, enten slik at den som alene har stemmerett avgir to stemmer, eller ved at to som har stemmerett avgir én stemme hver ved personlig frammøte. Følgende regler gjelder:

 • To stemmer har:
  • Eier, ugift og uten innrapportert samboer.
  • Forpakter, ugift og uten innrapportert samboer. (Forutsetning: Skriftlig forpaktningsavtale der det framgår at forpakter skal utøve bruksretten, og at det gjenstår minst 2 år av forpaktningstida).
  • Representant for selskaper m.v. som møter med fullmakt.
  • Sameier som møter med fullmakt, hvis eiendommen eies av mer enn to sameiere.
  • Eier av to eller flere eiendommer (også når vedkommende er gift og ektefellene vil da kunne stemme for alle eiendommene og samlet avgi fire stemmer hvis begge møter).
 • Én stemme har:
  • Eier, gift eller med innrapportert samboer.
  • Forpakter, gift eller med innrapportert samboer.
  • Eierens ektefelle eller innrapporterte samboer.
  • Forpakterens ektefelle eller innrapporterte samboer.
  • Sameier, når det er to sameiere.

Det er ikke mulig å gi annen person fullmakt til å stemme for seg annet enn etter reglene ovenfor.

Les mer om valg av allmenningsstyre i Lov om bygdeallmenninger her