Endring av kollektivavtalen for TV/Internett

Viktig informasjon om endring i kollektivavtalen for tv- og/eller bredbåndsløsning fra Telenor

Denne informasjonen ble sendt ut til de berørte hytteeiere pr. e-post og pr. brev. torsdag 25. januar. NB! Dette gjelder abonnenter som har vært tilknyttet kollektivavtalen med Løiten Almenning.

Som en overgangsordning for å få fiber til Budor inngikk Løiten Almenning i 2018 en kollektiv avtale med Telenor. Denne går nå ut, og vi har jobbet med Telenor for å få på plass en fremtidsrettet løsning for alle parter. Kollektivavtalen for de eldre hyttene i Svaenlia og Budor var en borettslagløsning der Løiten Almenning stod økonomisk forpliktende for alle abonnement. En kollektiv avtale gir lite fleksibilitet for den enkelte bruker til å tilpasse produktet, som f.eks. å kunne bestille kun bredbånd uten TV- pakke.

Telenor ønsker nå å tilby et mer fremtidsrettet produkt der kundene i den tidligere kollektivavtale går over til å bli direktekunder. Den nåværende avtalen mellom Løiten Almenning og Telenor avsluttes fra 29.02.2024.

Hva betyr dette for deg som har et abonnement hos Telenor?

Ditt abonnement på TV og bredbånd fra Telenor avsluttes fra 29.02.2024, og du må bestille nye løsninger hvis du ønsker å fortsette med TV- og/eller bredbånd som før. Du trenger ikke å skifte ut det eksiterende utstyret du har fra Telenor på hytta.

Tilbudet gjelder også for deg som ikke har et eksisterende abonnement hos Telenor i dag.

Slik bestiller du
Du kan nå bestille de tjenestene du selv ønsker direkte hos Telenor. Her finner du et produktark som viser hvilket tilbud som er tilgjengelig for deg. For å få dette tilbudet må du ringe og bestille på Telenors kundeservice på telefon 915 09000.

Bestillingsfrist
For å være sikker på at du ikke blir stående uten tv og/eller bredbåndstjenester etter at avtalen med Løiten Almenning avsluttes, er det viktig at du bestiller nye tjenester før 29.02.2024.

Hva skjer dersom jeg ikke bestiller en av løsningene fra Telenor?
Dersom du ikke inngår ny avtale med Telenor vil du miste tilgang til TV og/eller bredbånd slik du mottar disse gjennom kabel i dag. Du står eventuelt også fritt til å velge andre operatører.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen

Telenor (tlf. 915 09 000) og Løiten Almenning (tlf. 625 47 440, e-post: firmapost@loitenalmenning.no)