Årsmøte med valg den 5. april

Årsmøte for året 2023 med valg, holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 5. april fra kl. 12.00. Stemmeavgivning fra kl. 12.05 til kl. 18.00, øvrige årsmøtesaker fra kl. 19.00.

Årsmelding og regnskap for 2023 i pdf er lagt ut her
Årsmelding og regnskap for 2023 i bla – bar versjon finner du her

Valgkomiteens innstilling på kandidater og presentasjon av disse finner du her: Presentasjon av kandidatene 2024

Informasjon om valget og eksempel på stemmeseddel finner du her
Det er kun personlig frammøte ved stemmeavgivning.

Dette vil også bli sendt til de bruksberettigede pr. post i uke 12.

Motforslag til valgkomiteens innstilling må være dens leder Lars Skramstad i hende senest 22. mars.

Endelig valgliste legges ut på allmenningskontoret 29. mars.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være innkommet senest 29. mars.

Årsmøte med valg er kunngjort i HA og Østlendingen, torsdag 14. mars.