Vårløsning og status veger

Stenging av Østre Fjellveg, og nedsatt akseltrykk øst for Budor Gjestegård

Våren har kommet til Budor, og snøsmeltingen er i gang. Østre Fjellveg er nå stengt mellom Øisætra og Narsætra, og det vil den være til det tørker opp etter snøsmeltingen.

I tillegg innføres det 6 tonn akseltrykk på vegnettet øst for Grua (ca. 500 meter øst for Budor Gjestegård).

Opphevelse av disse restriksjonene skjer så snart forholdene tillater det, og vil bli varslet på våre nettsider.

Generelt er vegene veldig bløte og det medfører stedvis mye hull i vegbanen. Verst er det på strekningen Budor Gjestegård og til avkjøringen Målivegen. Så lenge vegene er så bløt som nå, hjelper det dessverre lite å skrape da hullene kommer igjen etter veldig kort tid. Så snart vegene tørker opp vil de bli skrapt, men inntil da må vi be om litt tålmodighet og at dere kjører forsiktig.

For å redusere fremtidige problemer på strekningen fra Budor Gjestegård til Øisætra, vil denne bli oppgradert i løpet av 2024. Oppgraderingen vil bestå av grøfting, nye stikkrenner og nytt toppdekke av grus.

Eventuelle spørsmål kan sendes på e-post