Konstituering av styret

Årsmøte for året 2023 med valg, ble avholdt 5. april. Les mer om årsmøte og valgresultat her

Konstituerende styremøte ble avholdt fredag 12. april, og styret i Løiten Almenning består av:

Styreleder: Tore Sætren

Nestleder: Jo Inge Gylstrøm

Styremedlem: Mikael Syver Hjelseng

Styremedlem: Henny Kildahl

Styremedlem: Simen Storsveen

Styremedlem, ansattrepresentant: Håvard Dufseth

TEST