Årsmøte i Løiten Almenning med valg

Den 5. april 2024 ble det holdt ordinært årsmøte for de eiendoms- og bruksberettigede i Løiten Almenning. Ved årets valg var det to styremedlemmer og to varamedlemmer som skulle velges:
Totalt ble det avgitt 165 godkjente stemmer, 0 stemmer ble strøket, 0 blanke stemmer.

Disse ble valgt inn som styremedlemmer til allmenningsstyret:

Mikael Syver Hjelseng: 88 stemmer
Simen Storsveen: 87 stemmer

Disse ble valgt inn som varamedlemmer til allmenningsstyret:

Morten Berntsen Livenengen: 71 stemmer
Thor Magnus Fjæstad: 55 stemmer
Ikke valgt: Silje Hafslund  (gjenvalg): 45 stemmer

Funksjonstiden for styremedlemmer er fire år.

Styret skal konstituere seg den 12. april.

Valg til valgkomiteen:

Medlemmer:
Lars Skramstad: 101 stemmer
Even Norderhaug: 99 stemmer
Solvei Cottis Hoff: 63 stemmer

Varamedlem:
Ingvill Sveen: 59 stemmer

Funksjonstiden for valgkomiteen er to år.

Valg til revisjonsutvalget:
Valg av ett medlem og ett varamedlem.

Rolf Erik Thorkildsen ble valgt som medlem og Steen Høj som varamedlem. Begge for fire år.

Mvh
Løiten Almenning