Revidering av bruksregler for Løiten Almenning

Revidering av bruksregler for Løiten Almenning

Styret i Løiten Almenning har utarbeidet forslag til reviderte bruksregler for Løiten Almenning. Disse er lagt ut på høring på allmenningskontoret og på allmenningens nettside. Endringene (tillegget) finnes i avsnitt 3.7 og er markert med rød tekst. Forslag til reviderte bruksregler

Les mer