Konstituering av styret i Løiten Almenning

Ved styremøte i dag, den 22.4.16 er det konstituert følgende styre i Løiten Almenning:

Styreleder: Tore Sætren
Nestleder: Hilde Kristin Mellum
Styremedlemmer: Rolf Erik Thorkildsen, Endre Jørgensen, Inger Rustad Krogstie, og ansattvalgt styremedlem Terje Nilssen.