Seteroversikt i Løiten Almenning

Forrige seteroversikt ble gjennomført i 1995/99. For å ha en bedre oversikt over dagens utnyttelse av seterlykkjene, ble det nedsatt en arbeidsgruppe. Seterlykkjene ble befart høsten 2015. I etterkant av dette har det blitt utarbeidet en seterrapport.

Med utgangspunkt i allmenningsloven og Løiten Almennings bruksregler har styret revidert retningslinjene for utvisning og bortfall av seter. Disse ble vedtatt i sak 5/17, i styremøte 20.1.17. Det er sendt ut brev, med informasjon til de bruksberettigede med seterlykkje.

Les mer om dette i fanen: Seter