Hogg ditt eget juletre i Løiten Almenning, hjelp fattige bønder og bidra positivt til klimaet

Inntektene fra årets sjølhogst av juletre i Løiten Almenning går til Utviklingsfondets arbeidet med å sikre fattige bønders forvaltning av lokale skogressurser til beste for lokalsamfunnet og for klimaet.

I Løten er det lange tradisjoner for sjølhogst av juletre. Kjøp av «juletrelapp» og hogging av eget juletre i Løiten Almenning sin skog er for mange en viktig del juleforberedelsene. I år kan sjølhoggere slå, ikke bare to, men tre fluer i ett smekk: Hogge sitt eget juletre, bidra til ei bedre framtid for lokale Etiopiske bønder, og til klimatiltak.

Løiten Almenning har vært i lokale bønders eie siden 1836. Felles, lokal forvaltning av skogressursene til beste for bøndene, lokalsamfunnet og framtidige generasjoner er kjernen i allmenningens virksomhet. Årets julebidrag fra Løiten Almenning støtter opp under denne idéen og historien.

Kombiner en hyggelig juleforberedelse med å gi et bidrag til å hindre utarming av skogressursene.

Juletrerekvisisjon (sjølhogst av juletre) kan kjøpes på allmenningskontoret, via Løiten Almennings Vipps nr: 134887, eller ved å legge inn bestilling på våre nettsider.

Kjør forsiktig på skogsvegene, og vær snill å ikke hogge juletre på plantefeltene.

Les mer om Utviklingsfondets arbeid med skogforvaltning i Etiopia her