Informasjonsmøte for bruksberettigede

Informasjonsmøte for bruksberettigede

Den 23. august inviterte styret i Løiten Almenning til informasjonsmøte på Budor, og det var 40 bruksberettigede tilstede. Tore Sætren (styrets leder) og Endre Jørgensen (allmenningsbestyrer) orienterte om allmenningens planer for videre utbygging på Budor. Temaene var: – Oppstart regulering av Nordvoldlykkja/Ihrstadlykkja –

Les mer

Hogg ditt eget juletre i Løiten Almenning, hjelp fattige bønder og bidra positivt til klimaet

Inntektene fra årets sjølhogst av juletre i Løiten Almenning går til Utviklingsfondets arbeidet med å sikre fattige bønders forvaltning av lokale skogressurser til beste for lokalsamfunnet og for klimaet. I Løten er det lange tradisjoner for sjølhogst av juletre. Kjøp

Les mer