Skanska Industrial Solutions kjøper 60 % av aksjene i LA Pukk

Skanska Industrial Solutions kjøper 60 prosent av aksjene i LA Pukk, og skal sammen med Løiten Almenning utvikle selskapet videre til å bli en viktig aktør innenfor salg av pukk og grus i det lokale markedet.

Løiten Almenning etablerte LA Pukk ved årsskiftet 2015/2016 med formål å utnytte gode kvartsittressurser i Narsæterberget i Løiten Almenning. Gjennom høsten 2017 har almenninga arbeidet med å få på plass en samarbeidspartner for å kunne utnytte ressursen og selskapet best mulig. Valget og løsningen falt altså ut på Skanska Industrial Solutions, som navnet tilsier et selskap i Skanskakonsernet. Skanska Industrial Solutions passer godt til Løten Almennings strategi for utviklingen av LA Pukk, og representerer verdier, langsiktighet og vekstambisjoner som vi kan identifisere oss med.

LA Pukk AS vil drives videre som et selvstendig selskap og beholder navnet. Daglig leder Øystein Stokke vil fortsatt lede selskapet, men vil kunne støtte seg på kompetansen som finnes i Skanska Industrial Solutions.

Fra Skanska sin side er oppkjøpet et ledd i deres vekststrategi i Norge, som blant annet innebærer å øke virksomheten innenfor bergmaterialer.

Stig Lindland, administrerende direktør i Skanska Industrial Solutions, er ny styreleder i selskapet.