Utbygging av hyttefelt i Budorområdet

 

Hyttefeltutbyggingen i Budorområdet i år, er som informert om i tidligere nyhetsbrev konsentrert om feltene:

– H4 ( i enden av Svaenliavegen ): 11 hyttetomter.
– H5 (ved Kuvegen): 9 hyttetomter.
– H6 (vestsiden av Budorvegen mellom Budor Gjestegård og «Grua»): 14 dobbelthytter og 3 enkelttomter.
– H9 (Budor Nord): 35 hyttetomter. Reguleringsplanen for dette feltet er under behandling i kommunen.

Tilrettelegging av infrastruktur til H4 ble utsatt i vinter, men vil starte opp rett etter påske.
Infrastruktur til de øvrige feltene vil gå suksessivt. Det vil dermed bli byggeaktivitet som planlagt på alle feltene ut over sommeren og høsten.

For felt H9 forutsetter oppstart selvfølgelig at reguleringsplanen blir endelig godkjent. Infrastruktur til dette feltet dreier seg om veg og strøm.

Når det gjelder fiberutbygging vil vi måtte komme tilbake med konkret informasjon på et senere tidspunkt.

Det kan bli mange H’er å forholde seg til. Oversiktskart som viser de ulike feltene finner du her: Oversiktskart over hyttefelt Budor