Årsmelding og regnskap for 2017

Årsmelding og regnskap for 2017 ligger utlagt i bla-bar versjon her
I pdf her: Årsmelding LA 2017

Årsmøte for 2017 med valg avholdes på Kilde Gjestgiveri fredag 13. april.
Årsmeldingen er også lagt ut for gjennomsyn på allmenningskontoret og tilsendes de bruksberettigede i slutten av uke 12.
Kunngjort i HA og Østlendingen 21. mars.

Dagsorden på årsmøte: 
Kl. 08.00: Åpning av årsmøte del 1 v/styreleder
Kl. 08.05: Valg og stemmeavgivning
Kl. 19.00: Årsmøte del 2 v/styreleder

Styret i Løiten Almenning