Konstituering av styret

Årsmøte for året 2017 med valg ble avholdt på Kilde Gjestgiveri fredag 13. april.

3 nye styremedlemmer og 3 varamedlemmer skulle velges ved valget. Valgkomiteen hadde foreslått 6 personer som styremedlemmer/varamedlemmer: Tore Sætren (gjenvalg), Ingeborg Storbæk (gjenvalg), Jo Inge Gylstrøm (ny), Åmund Karlsen Lekve (ny), May Elin Imset (gjenvalg) og Ida Christiane Torp. Som styremedlemmer ble Tore Sætren, Ingeborg Storbæk og Jo Inge Gylstrøm valgt inn. Åmund Karlsen Lekve, May Elin Imset og Ida Christiane Torp ble valgt inn som varamedlemmer. Valget gjelder for 4 år.

Konstituerende styremøte ble avholdt fredag 20. april, og styret i Løiten Almenning består av:

Tore Sætren (styreleder): tore.setren@if.no

Hilde Kristin Mellum (nestleder): mellum@hotmail.com

Rolf Erik Thorkildsen: rolferik@vembstad.no

Jo Inge Gylstrøm: imgy@online.no

Ingeborg Storbæk: ingeborgstor@outlook.com

Terje Nilssen (ansattrepresentant)