Bruksrettregister i Løiten Almenning

Med tanke på en mest mulig effektiv kontakt og oppfølging av saker i framtiden, trenger vi hjelp til å oppdatere kontaktinformasjon og basisopplysninger om den bruksberettigedes eiendom.

I begynnelsen av juli sendes det ut et skjema som vi ønsker å få i retur innen 15. august. Skjemaet fylles ut og returneres til e-post: hildef@loitenalmenning.no Skjemaet kan også leveres på allmenningskontoret eller sendes pr. post.

Skjemaet sendes ut på e-post til de bruksberettigede som vi har registrert e-postadresse på. De som vi ikke har e-postadressen til, vil få skjemaet tilsendt pr. post.

Skjemaet ligger også her i pdf: Bruksrettregister_Skjema og i Word her: Bruksrettregister_Skjema

Ønsker dere en god sommer 🙂

 

Mvh.

Løiten Almenning