Informasjonsmøte for bruksberettigede

Den 23. august inviterte styret i Løiten Almenning til informasjonsmøte på Budor, og det var 40 bruksberettigede tilstede. Tore Sætren (styrets leder) og Endre Jørgensen (allmenningsbestyrer) orienterte om allmenningens planer for videre utbygging på Budor.

Temaene var:
– Oppstart regulering av Nordvoldlykkja/Ihrstadlykkja
– Oppstart regulering av næringsareal Kuvegen
– Videre planer for Budor Sentrum