Utbygging på Budor

Informasjonsmøte for bruksberettigede i slutten av august gav gode innspill til vårt arbeid med den videre utviklingen på Budor. Etter møtet ble det i samarbeid med kommunen besluttet å utarbeide en områdeplan som grunnlag for den videre aktiviteten. Dette betyr i praksis at det arbeides med den «masterplanen» slik enkelte etterlyste på møtet.

Vi går nå inn i en fase der det vil bli arbeidet med analyser, illustrasjoner og forslag til planbestemmelser. Dette arbeidet vil pågå til ut i mars. Vi har tatt med oss mange innspill fra møtene vi hadde i høst, både med bruksberettigede og hytteeiere. Vi håper viktige innspill vil være gjenkjennelig når planforslaget er ferdig og blir presentert ut på våren. Vi vil invitere til nye informasjonsmøter både for bruksberettigede og hytteeiere for å presentere planen, sannsynligvis rundt påsketider.

Rett over nyttår vil traseen for vann og kloakk fra Kvernhuslykkja til Budor bli avvirket, slik at anleggsarbeidet kan starte etter planen i februar. Dette sammen med områdeplanen er nøkkelen til den videre utviklingen i området.

I år har de siste tomtene på Svaen (felt H4), og de to feltene mellom Kuvegen og Grua (felt H5 og H6) blitt festet bort. Felt H6, nærmest Grua, ble redusert i omfang pga. grunnforholda. Videre er felt P, ved Vesleødegardsholtet, blitt klargjort. Her er det 35 tomter og 11 av disse er festet bort denne høsten. Tomtene på felt P er uten innlagt vann. Kommunen satt i første runde en begrensning på 25 liters vanntank i planbestemmelsene. Etter dialog og nye vurderinger ble dette økt til samme nivå som de øvrige felta på Budor Nord, 100 liter.

Vi ser fram til dialog om de konkrete planene ut på ettervinteren/våren.

DCIM100MEDIADJI_0138.JPG