Renovasjonsordning i Løiten Almenning

Sirkula IKS sender i disse dager ut et informasjonsbrev om ny renovasjonsordning i Løiten Almenning. Brevet er gjengitt nedenfor:

Til hytteeiere i Løiten Almenning

Driften av renovasjonsordningen i Løiten Almenning har vært basert på dispensasjon fra Løten kommune. Kommunen har vedtatt at all avfallshåndtering skal være universell utformet, og dette stiller helt andre krav til avfallsløsningen. Basert på dette er det en enighet mellom Løiten Almenning, Løten kommune og Sirkula om at alle er best tjent med at Sirkula tar over løsningen. Overtagelsen er med virkning fra 1. januar 2019.

Sirkula IKS har fremmet et forslag til sine eierkommuner (derav Løten kommune) om hvordan det anbefales at fremtidige avfallsløsninger skal utformes og legges til rette med tanke på kildesortering og universell utforming. Frem til dette er avklart vil dagens ordning med containerplassering og tømming inntil videre fortsettes som tidligere.

Det vil fortsatt være Ragn-Sells som har kontrakten på transport og tømming. De er kjent med rutinene og vi forventer at dere som abonnenter ikke vil merke denne endringen.

Renovasjonsgebyret vil fra nå komme sammen med den kommunale faktureringen. Renovasjonsgebyret for fritidseiendommer i Løten kommune er i 2019 kr 1468,75 pr. år inkl. mva.

Spørsmål vedrørende dette kan rettes til Sirkula IKS.
Epost: post@sirkula.no eller tlf. 62 54 37 00.

Med hilsen
Sirkula IKS

Serviceavgift til Løiten Almenning på kr 1050,- inkl. mva faller bort i 2019. Denne avgiften har blitt fakturert samtidig med festeavgiften i juni/juli hvert år.