Årsmøte i Løiten Almenning

Årsmøte for året 2018 holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 22. mars fra kl. 19.00.

Dagsorden på årsmøte: 
1. Åpning av årsmøte v/styreleder kl. 19.00
2. Valg av møteleder
3. Velge 2 for undertegning av protokollen
4. Årsmelding og regnskap for 2018
5. Revisjonsberetning for 2018
6. Revisjonsutvalgets protokoll
7. Styrets planer for kommende års virksomhet
8. Fastsette godtgjørelse for styret m.v.
9. Oppnevne revisor og godkjenne honorar
10. Innkomne saker fra bruksberettigede
11. Saker framlagt av allmenningsstyret

F.o.m. fredag 1. mars er årsmelding og regnskap for 2018 lagt ut for gjennomsyn på allmenningens nettside.
Du finner den i bla-bar versjon her
I utskriftsvennlig pdf her: Årsmelding LA 2018

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være innkommet senest 15. mars.
Dette er kunngjort i Hamar Arbeiderblad og Østlendingen torsdag 28. februar.

Hjertelig velkommen til årsmøte alle bruksberettigede!

Styret i Løiten Almenning