Ny skogskar i Løiten Almenning

Vi er både glade og stolte over å kunne fortelle at Håvard Dufseth har blitt ansatt og startet opp sitt arbeid i Løiten Almenning.

Den direkte bakgrunn for ansettelsen er at Arve Smestad etter 40 år i allmenningas tjeneste går av med pensjon i løpet av sommeren. Håvard vil første tida jobbe tett sammen med både Arve og Arne Erik, men etter hvert ta over hovedansvaret for skogsdrifta i allmenninga.

Håvard er 35 år, og bor i Vang med samboer og to barn. Han har master i skogfag fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås fra 2009. I tillegg har han både befalsskole og tilleggsutdannelse innen geografiske informasjonssystemer. Håvard har rukket å arbeide flere år som både skogbruksleder og skogkulturleder i Mjøsen. Han har også ett år som daglig leder i Skogselskapet i Hedmark. Vi har m.a.o. fått med en kar på laget med solid både teoretisk og praktisk bakgrunn.

Vi i Løiten Almenning kjenner Håvards kvaliteter godt gjennom hans arbeid i Mjøsen, og vi vet at vi har på alle måter har fått med en solid kar på laget.