Årsmøte med valg i Løiten Almenning

Den 18. juni 2020 ble det holdt ordinært årsmøte for de eiendoms- og bruksberettigede i Løiten Almenning. Årsmøte og valg skulle vært avviklet den 27. mars, men ble utsatt på grunn av koronapandemien. Årsmøte ble avviklet digitalt via Microsoft Teams, med 38 deltakere. Valget ble avviklet som før ved oppmøte, og ble holdt på Kilde Gjestgiveri.

Ved årets valg var det 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer som skulle velges:
Totalt ble det avgitt 176 godkjente stemmer, 3 stemmer ble strøket.

Disse ble valgt inn som styremedlemmer til allmenningsstyret:

Mikael Syver Hjelseng (ny): 98 stemmer
Rolf Erik Thorkildsen (gjenvalg): 96 stemmer

Disse ble valgt inn som varamedlemmer til allmenningsstyret:

Thor Magnus Fjæstad (ny): 66 stemmer
Lilja Palovaara Søberg (ny): 44 stemmer
Ikke valgt: Silje Hafslund  (ny): 32 stemmer

Valgt til de ansattes styrerepresentant: Terje Nilssen.

Styret skal konstituere seg den 3. juli.

Valg til valgkomiteen:
Medlemmer:
Lars Skramstad (ny): 119 stemmer
Simen Storsveen (gjenvalg): 71 stemmer
Hilde Kristin Mellum (ny): 65 stemmer

Varamedlem:
Ingvill Sveen (gjenvalg): 56 stemmer

Valg til revisjonsutvalget:
Valg av tre medlemmer:

Sverre Søgaard ble valgt som medlem for to år. Steen Høj og Rita Rønning ble valgt som medlemmer for fire år.

Valg av tre varamedlemmer:
Knut Holen ble valgt som varamedlem for to år. Thomas Nilssen og Line Huse ble valgt som varamedlemmer i fire år.

Mvh
Løiten Almenning