Småviltjakta starter 10. september

Den 10. september starter småviltjakta i Løiten Almenning, noe som for mange er høstens vakreste eventyr. Småviltjakta er forbeholdt innenbygdsjegere, hytteeiere og koieleiere i Løiten Almenning (det er ikke anledning for utenbygdsjegere å kjøpe jaktkort).

Jaktkort selges elektronisk på nettet via Inatur, også jakttilbud som er søknadsbasert ligger på her. NB! Gå inn via lenker her på nettsiden, se nedenfor.

Periode 1: 10. september t.o.m. 24. september. I denne perioden selges det jaktkort til innenbygdsboende, som er medlem i LJFF eller bruksberettiget i Løiten Almenning og koieleiere i Løiten Almenning. I tillegg selges det 15 årskort til hytteeiere (Disse kortene gjelder f.o.m. periode 1 t.o.m. periode 2). For å få kjøpt kortene for 1. periode må søknad leveres på Inatur før 1. mai.


Periode 2: f.o.m. 2. oktober og ut jaktsesongen
 har hytteeiere i Løiten Almenning anledning til å kjøpe 2 årskort pr. hytte. I tillegg selges det dagskort og 3 dagerskort til hytteeiere og innenbygdsboende. NB: Det er kun hytteeier og hans/hennes nærmeste familie (inkl. svigerdatter/sønn) som har anledning til å kjøpe kort som hytteeier.


Jaktoppsyn i Løiten Almenning: Terje Nilssen tlf. 917 30 316.


Jakttider:

And og Ringdue 21/8-24/9 og 2/10-23/12
Skogsfugl (forbudt med rifle) og rype 10/9-24/9 og 2/10-23/12
Hare 10/9-24/9 og 2/10-23/12 og 1/1-29/02
Kanadagås 10/8-3/12
Rev 15/07-15/04
Mår 1/11-15/03
Mink Hele året

 

Jaktkort:

Småvilt jaktkort for medl. LJFF og bruksberettigede i Løiten Almenning
Årskort, kr 1 500,- KJØP HER
Årskort ungdom f.o.m 15 år t.o.m 17 år, kr 300,- KJØP HER
Dagskort (2. periode), kr 275 KJØP HER
3 dagerskort (2. periode), kr 650,- KJØP HER
Småvilt jaktkort for koieleiere i Løiten Almenning
Årskort koieleiere; 2 kort a kr 1 500,- KJØP HER
Småvilt jaktkort for hytteeiere 1 + 2. periode (2. kort pr. hytte) i Løiten Almenning
Årskort hytteeier 1+ 2. periode, kr 2 200,- KJØP HER
Årskort hytteeiere 2. periode, kr 1 600,- KJØP HER
Dagskort (2. periode), kr 275,- KJØP HER
3 dagerskort (2. periode), kr 650,- KJØP HER

 

Jaktregler:

  • For jakt med hund i 1. periode er krav om gyldig sauerenhetsbevis. Kontaktperson i LJFF for sauedressur er Jan Eike, tlf 62 59 04 47.
  • Det tas forbehold om tidligere slutt og/eller begrensinger av jaktområder. LJFF kan avholde jaktprøver eller annet etter spesielle avtaler. Vis hensyn der det er oppslag om at JAKTPRØVE PÅGÅR!
  • Jaktgrensene til våre naboer skal overholdes.
  • Båndtvang til 20. august. Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur tillates ikke med løs hund før 10. september.
  • Postering og jakt på allmenningens veger er ikke tillatt. Avfall og bålrester i eller på veger skal ikke etterlates.
  • Brudd på jaktreglene fører til inndragning av jaktkort og utestengelse i opp til 3 år.