Kildetunet i Løten

Kildetunet er et utbyggingsområde på ca 35 dekar, sentralt i Løten sentrum, hvor Løiten Almenning er en av utbyggerne. Området skal bygges ut i flere byggetrinn. Første byggetrinn er 24 leiligheter, med parkering i parkeringskjeller.

Byggingen av trinn 1 på Kildetunet er godt i gang, og parkeringskjelleren er nå gravd ut. Salget går bra, og det er kun igjen èn av de store 75 m2 leilighetene i trinn 1. For å kunne tilby et godt sortiment med leiligheter i Løten sentrum vil vi derfor starte salget av trinn 2 med 20 nye leiligheter. Salgsstart for trinn 2 er satt til uke 38.

Er du interessert i mer informasjon, prospekt, prisliste kan du gå inn på nettsiden til Kildetunet