Konstituering av styret i Løiten Almenning

Årsmøte for året 2019 med valg, ble holdt den 18. juni. Årsmøte og valg skulle vært avviklet den 27. mars, men ble utsatt på grunn av koronapandemien. Årsmøte ble avviklet digitalt via Microsoft Teams. Valget ble avviklet som før ved oppmøte, og ble holdt på Kilde Gjestgiveri. Les mer om årsmøte og valgresultat her

Konstituerende styremøte ble avholdt fredag 3. juli, og styret i Løiten Almenning består av:

Tore Sætren (styreleder): tore.setren@if.no

Rolf Erik Thorkildsen (nestleder): rolferik@vembstad.no

Jo Inge Gylstrøm: imgy@online.no

Ingeborg Storbæk: ingeborgstor@outlook.com

Mikael Syver Hjelseng: mikaelhj@online.no

Terje Nilssen (ansattrepresentant)