Elgjakta er i gang

Elgjakta i Løiten Almenning er i gang fra 25. september. Det er opphold i småviltjakta f.o.m. 24. september t.o.m. 1. oktober.

I Løten er det 117 jegere fordelt på 15 jaktlag, som har ei kvote på 65 dyr. Den totale kvota i Løten er på 87 dyr.

Det ble en god start for Åge Sveens jaktlag på Gitvola, første dag i elgjakta. Lykkelig jeger og hund på bildet er Bjørn Arild Sveen og Fenja.

(Foto: Sigurd Skogen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skitt jakt!