Ny forskrift om båndtvang for hund

Ny forskrift om båndtvang for hund i Løten kommune er vedtatt og kunngjort hos Norsk Lovtidend – Lovdata.no, det betyr at den nå har trådt i kraft. Se hele forskriften her

Den utvidede båndtvangen i Løten kommune vil innebære:
a.) I tiden fra 20. august til og med 24. september i området av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig sikret. Her vil en del unntak fra båndtvangbestemmelsen gjelde.

b.) I perioder med oppkjørte løyper skal hunder holdes i bånd ved Budor Sentrum, skianlegget og setervollen ved Gjestegården og i følgende løypetrasèer: Ruskåsløypa, Midtløypa og skiløypa over Svaen, se kart her

Foto: Frederik Garshol