Brukerundersøkelse om Budor – stedet i mitt hjerte

På senhøsten i fjor gjennomførte Løiten Almenning en brukerundersøkelse på Budor. Svarene skal hjelpe oss å utvikle stedet til brukernes beste. Det var totalt 1080 som sendte inn svar på den digitale undersøkelsen. Hovedvekten av disse var mellom 40 og 60 år. Hele 812 av deltakerne eier fritidsbolig på fjellet.

I teksten under, skrevet av Emilie Westli Andersen i lokalavisa MittLØTEN, kan du lese en oppsummering over hva brukerne av Budor mener om «Stedet i mitt hjerte»:

– Hyttebiten er veldig viktig for allmenninga og det å høre hva kundene mener om en del ting er både vanlig og ikke minst viktig, slik at vi får litt innspill. Vi tror jo ofte en del ting og mange av svara vi har fått bekrefter en del ting vi trodde vi visste, men det er like viktig det, sier allmenningsbestyrer Endre Jørgensen, som er helt overveldet over responsen på undersøkelsen.

– Det er helt fantastisk. I løpet av bare ei uke så var det mange hundre som hadde svart, sier han.

De tar svarene de har fått veldig på alvor og mener det er viktig med fornøyde hytteeiere.

– Fornøyde hytteeiere er det vi lever av. Ganske mange har hytte på Budor fordi de har hørt om Budor fra andre som har hytte der. Det er en av de viktigste salgskanalene vi har. Ikke minst nå som vi skal selge flere tomter så er det greit å vite hva vi skal prioritere av ting for å få det best mulig.

VELKOMMEN: Almenningsbestyrer Endre Jørgensen er glad for å kunne gå i gang med planene på Budor. FOTO: Emilie Westli Andersen

De nære ting
Kanskje ikke så overraskende så er det skiløypenettet som er hovedsaken til at folk har hytte på Budor. Kort reiseavstand er også en veldig viktig faktor til at Budor har blitt valgt som destinasjon. Naturen og stillhet/ro er faktorer som skårer høyt, og som Løiten Almenning også velger å fokusere på.

– Det var ingen store overraskelser her. Det som kanskje er like gledelig at vi får bekreftet er at det er viktig å ta vare på det enkle Budor, at vi er litt edruelig med utviklingen og kommersialiseringen. Vi skal utvikle og gjøre det bedre, men først og fremst gjøre det vi driver med bedre, og ikke kommersialisere det så mye, sier Jørgensen.

Almenningsbestyreren mener de heldige med Budor ligger der det ligger.

– En overveldende andel sier at det er kort veg til Budor og snøsikkert. Det er jo litt flaks for oss, for det er noe som er gitt fra naturens side. Vi må bare foredle det litt og ta vare på Budor, sier han.

TURMULIGHETER: Turstier på sommeren er viktig for brukerne av Budor. FOTO: Visit Budor

Det er de enkle og nære ting folk setter pris på ved Budor. Sommerstid er det vandring og sykling på stier, samt rasteplasser, Stolpejakten og bading i Korpreiret som er mest populært.

Dette ønsker deltakerne
Snøbrøyting er øverst på lista når det gjelder hva hytteeierne ønsker av tjenester. Levering av mat og vaktmestertjenester er også høyt oppe. Snøbrøyting og vaktmestertjenester er allerede et godt tilbud i Løtenfjellet. Når det gjelder mat så er det flere som ønsker seg en matbutikk. Vann og avløp på Budor nord og vinterbrøyting på Ruskåsen står også på ønskelista, men dette er noe allmenninga ikke kan love.

DET BLIR SKILØYPE PÅ RUSKÅSEN: Det er viktig for Løiten Almenning. FOTO: Evine Westli Andersen

– Det er veldig tydelig at det er en del forslag om vann og avløp oppover Ruskåsen, og jeg sier ikke at det ikke blir noe, men det tar nok lang tid før det skjer noe. Dette har veldig mye med kommunen å gjøre også, sier Jørgensen, før han fortsetter:

– Det vi ikke ser noen løsning på er vinterbrøyta veg over Ruskåsen. Skiløypa i vegen der er like hellig for oss som skiløypa.

Forbedring av sommertilbudet står allerede på trappene, slik som folket ønsker.

– Vi fortsetter i veldig stor grad med det vi driver med. Vi lager mer klopper som skal ut til sommeren. I kommentarer på undersøkelsen var det ønske om å få kloppelagt mer. Vi håper på fortsatt godt samarbeid med Løten hytteeierforening og HHT. Vi fortsetter med sykkel og vi skal prøve å få til og knytte sammen litt flere veger med stiforbindelser, samt at vi har planer om ferdighetsløype for sykkel for unger like ved skiutleia. Den mener vi å få på plass i løpet av sommeren, forteller Jørgensen.

MER KLOPPER: Det blir det til sommeren. FOTO: Evine Westli Andersen

Det er en del ting de har fulgt opp fra før, som søppelcontainere, som også er på lista over innspill.

– Vi har hatt veldig løpende dialog med Sirkula for hyppigere tømmerutiner og vi håper det bedrer seg, sier Jørgensen. Det er ytret ønske om dagligvarebutikk, men dette er det ingen klar løsning på.

– Når vi skal lage en egen reguleringsplan for Budor sentrum så tar vi med innspillene og butikkvarer, opplyser Jørgensen.


Gjestegården er populær

Hele 90 % sier at de er brukere av gjestegården. Cirka halvparten av hytteeierne besøker gjestegården 6-15 ganger per år. Gjestegården får skryt for god service, god mat, god atmosfære og god hygiene.

Vi har de siste par åra brukt, og kommer også til fortsette med, å bruke en god del ressurser på å holde gjestegården i drift. Det er svært viktig for området. Det å ikke ha et tilbud av den typen oppå der er lite sannsynlig at vi går inn på. Vi må klare å holde den i drift, sier Jørgensen.

BUDOR: I juledrakt. FOTO: Emilie Westli Andersen

Det er jo litt utfordringer nå selvfølgelig med korona og de har merket at antallet folk fra bygda som kommer opp for å kjøpe middag har sunket. På ønskelista til hytteeierne er en dagligvarebutikk.

– Kan ikke gjestegården ta inn noen dagligvarer?

– Hvis du tar inn dagligvarer, og besøket og behovet vil svinge så mye som det gjør, så vil dagligvaretilbudet nok passe best for en kjøpmann som kan få solgt varene sine i en butikk uka etter om de ikke blir solgt på Budor, sier Jørgensen.

Nå satses det også videre på hytteutbygging. Områdeplanen for Budor sør ble vedtatt rett før jul og Budor kan vente seg utbygging de neste årene.

– Hytteeierne har litt frykt for mye byggevirksomhet. Vi bruker mye tid på å tenke ut hvordan vi skal bygge ut på en skånsom måte, avslutter han.

FOTO: Emilie Westli Andersen