Jakthøsten 2021

Elgjakta har gått bra. Vi er nå kommet til 4. året i 5 årsperioden der 15 lag er fordelt på 12 terreng. Tildelt kvote er på 63 dyr og med 14 dager igjen av jakta er 53 dyr felt i allmenningen. På skogeierlagets terreng og øvrig privat terreng i Løten mangler kun ett av 22 tildelte dyr.  

Kalvvektene er i år en god del lavere enn snitt de siste årene. Dette kan kanskje skyldes den tørre ettersommeren/høsten vi har hatt. Elgbestanden virker å være stabil selv om elgen har vært litt ujevnt fordelt. Vi mener at vi nå har en god avskytingsmodell som balanserer uttak i forhold til beiteskader på en god måte.   

Bestanden av rådyr er god og rådyrjakt har blitt ei svært populær jakt. Til bukkejakta meldte det seg langt flere enn vi hadde terreng til. Bukkejakta er forbeholdt innenbygdsboende og settes nå bort bare ett og ett år om gangen. Også på ordinær rådyrjakt meldte det seg flere lag enn det vi har terreng til.  

Det rapporteres om bra med skogsfugl og rype så mange fuglejegere har hatt med seg bytte hjem etter jakt i høst. Harejegerne har nok mest reist tomhendte hjem da harebestanden er fortsatt lav etter harepesten som herjet for to år siden.