Sommernytt fra Budor

Status salg av hyttetomter
Etter mange år med godt tomtesalg, fikk vi som forventet en nedgang i takt med både rentehevinger og en generell usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen. Vi opplever fortsatt god interesse for både tomter og Budor, men det har vært betydelig vanskeligere å få folk til å ta skrittet til å kjøpe tomt. Mange velger å avvente til den økonomiske situasjonen har stabilisert seg. Pr. i dag har vi solgt tre hyttetomter.

Fura på Budor. Foto: Sigurd Fandango.

Lansering av Furahytter på Budor
I påvente at markedet skal bedre seg, har vi i vår lansert en ny hyttetype i samarbeid med arkitekt Einar Jarmund & Co. Hyttemodellen Fura, som har fått navnet etter elven, er vårt svar på fremtidens hyttebygging. Vi har tro på at vi må gjøre ting så bærekraftig som til enhver tid er mulig, og det har vi gjort med Fura. Fura er bygd med naturlig råvarer. Her er det trefiber isolasjon, kortreiste materialer og lokale håndverkere. Det er allerede bygd to prototyper som ligger på nedsiden av Svaenlivegen, etter man har passert Budor Skianlegg på veg opp Svaenlivegen. Disse vil i første omgang bli satt til utleie, og for å vise at vi tar bærekraft på alvor så er de innredet med møbler fra Norge. Les mer om Furahyttene her.

Asfaltering av Budorvegen
Budorvegen ble i fjor forsterket og asfaltert med et bærelag med asfalt. Som en avslutning på dette prosjektet, skal det i slutten av august legges et siste slitelag med asfalt. Prosjektet er da sluttført og vi har en veg som vil stå i mange år uten større vedlikeholdskostnader.

Opprusting av Svaenlivegen
På Budor har vi startet opprusting av Svaenlivegen. Etter mange år med bruk var den moden for en skikkelig oppgradering. Vegen er grøftet fra skianlegget og opp til toppen, og det vil bli kjørt på nytt slitelag med grus.

Reguleringsplan Budor Grendesentrum

Oversiktsbilde Budor Sentrum. Foto: Andreas Kokkvoll

I områdeplanen for Budor Sør, vedtatt i 2020, ble det avsatt et område for utvikling av Budor Grendesentrum. I områdeplanen var det et krav om utarbeidelse av en egen reguleringsplan for dette området. Dette arbeidet ble startet i 2021 med medvirkningsmøter med ulike lokale foreninger og aktører, og det ble i vinterferien 2022 avholdt en egen Grendelab på Budor. Her kom det flere gode innspill fra både hytteeiere og besøkende, som siden er tatt med i arbeidet. Med dette som utgangspunkt er det utarbeidet en reguleringsplan som nå er førstegangsbehandlet hos Løten kommune, og lagt ut til offentlig høring, der alle har mulighet til å komme med innspill. Når innspillene er svart ut vil planen gå til andre gangs behandling i formannskapet, og deretter videre til sluttbehandling i kommunestyret.

Planen er en såkalt flateregulering, dvs. at den kun er et rammeverk for hvordan det kan bygges innenfor et gitt areal. Det vil være seg høyder, materialbruk, størrelser osv. på de fremtidige byggene. Reguleringsplanen (flatereguleringen) viser videre hvordan trafikken skal avvikles, hvordan overvann skal håndteres og hvordan planen vil påvirke miljøverdiene i området. Planen sier ingenting om de eksakte bygg og hva de skal inneholde. Det er neste steg i prosessen, og blir behandlet som byggesaker sammen med en situasjonsplan, som viser de ulike byggene sin plassering. Det praktiske arbeidet med utbygging vil skje etappevis og over lang tid.

Hvordan Budor Grendesentrum skal se ut, blir en utviklingsjobb som starter nå, parallelt med at kommunen behandler flatereguleringen. Siden Budor Grendesentrum er noe vi kun bygger en gang, vil vi legge mye ressurser i hvordan dette skal se ut og hva det skal inneholde. Vi har mange gode innspill fra rundene vi hadde med grendelab og møter i 2021 og 2022, samt gjennomførte hytteundersøkelser. Har du innspill til utviklingen av Budor Grendesentrum, vil vi gjerne høre fra deg! Send e-post til Løiten Almenning her

Drift av Budor Gjestegård og Skipøb`n
Budor Gjestegård vil dessverre være stengt en stund framover. Årsaken er at det er vanskelig å finne en driftsmodell som ikke gir for store økonomiske tap både for drivere og eiere. Det er for få dager i året med overskudd nok til å dekke underskuddet resten av året, med de driftsmodeller som dagens bygningsmasse gir muligheter for. Budor AS som eier, har strekt seg svært langt forå legge til rette for drivere, men vi har funnet å måtte ta en pause for å søke etter andre løsninger. I sommer vil Skipøb`n være åpen fredag, lørdag og søndag med tilbud om enkel matservering og drikke.

Sirena på Budor. Foto: Kompani Bliss

Arrangement og aktiviteter
I de siste årene har det blitt lagt større vekt på aktiviteter og arrangement på Budor, gjennom hele året. Vi har gode samarbeidspartnere som sammen med oss bidrar til å styrke Budor som helårsdestinasjon, i tråd med Budors profil og strategi. Årshjulet for aktiviteter og arrangement ligger på Budors nettside. Nytt av året var storsatsningen Sirena i Koiedalen, et sommerteater av Eskil Rønningsbakken, som ble vist over fire forestillinger i juni med godt besøk. Forestillingen var fylt av sirkus, musikk, dans og teater i de flotte rammene Koiedalen gir. Videre i sommer og høst er det mulig å jakte på stolper eller gapahuker i området, besøke Koiedalen, vandre eller sykle og nyte naturen til fjells. Våre beste tips for sommeraktiviteter i Løtenfjellet finner du her 

Vi ønsker alle en riktig god sommer!