Invitasjon til skogsbefaring

Løiten Almenning inviterer bruksberettigede til skogsbefaring onsdag 23. august kl. 18.30 på Solbergskogen.

Frammøte ved innkjøringa til Haratjernskoia, ca. 4 km. fra Oset Camping langs Østre Skogbygdveg.

Vi orienterer litt om:

  • Status for skogsdrifta i Løiten Almenning
    • Demonstrasjon med hogstmaskin
    • Demonstrasjon av grøfting og markberedning med gravemaskin
  • Historia til Solbergskogen
  • Skogressursene på Solbergskogen i dag
  • Vegprosjekter

Det serveres enkel grillmat fra Bakken Øvre. Møt opp til en sosial kveld i en del av Løiten Almenning som ikke er så godt kjent.

Pga. servering er det fint om deltagelse varsles med en sms til 922 28 565 (Håvard Dufseth) innen 21. august.

Hjertelig velkommen til skogs!