Valg i Løiten Almenning – endelig liste med kandidater

Etter fristens utløp har det kommet inn ett motforslag til valgkomiteens forslag til styremedlemmer. Oppdatert presentasjon av kandidater finner du her.

Oppdatert eksempel på stemmeseddel finner du her.

Mer informasjon om årsmelding, årsmøte og valg finner du her

Vel møtt til årsmøte med valg den 5. april, på Kilde Gjestgiveri!