Årsmøte med valg den 5. april

Årsmøte for året 2023 med valg holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 5. april fra kl. 12.00.

Valgmanntallet for Løiten Almenning legges ut på allmenningskontoret fra mandag 29. januar. Eventuelle klager på manntallet må framsettes styret i allmenningen senest 3 uker etter utleggelsen, dvs. 19. februar.

Årsmelding og valgkomiteens innstilling på kandidater legges ut på allmenningskontoret og her på nettsiden f.o.m. 15. mars. Dette vil også bli sendt til de bruksberettigede pr. post i uke 12.

Motforslag til valgkomiteens innstilling må være dens leder Lars Skramstad i hende senest 22. mars. Endelig valgliste legges ut på allmenningskontoret 29. mars. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være innkommet senest 29. mars.

Kunngjøres i HA og Østlendingen i uke 11.